Skip Navigation Links
HOME
ABOUT ASExpand ABOUT AS
REGULATIONSExpand REGULATIONS
PUBLIC COMPETITIONSExpand PUBLIC COMPETITIONS
PUBLIC RELATIONSExpand PUBLIC RELATIONS
COOPERATIONExpand COOPERATION
NEWS
CONTACT
Geoscience Information Consortium                                             United Nations Economic Commission for Europe             

Geoscience Information Consortium                                                   UNECE

EuroGeo Surveys                                                                           One Geology             

EuroGeoSurvey                                                    GDI

GDi GISData                                                                                  Geologycal Survey of Greece             

GDI                                                   GeoloskiZavodGreece  

Geologycal Survey of Serbia                                                         Geologycal Survey of Slovenia            

GeoloskiZavodSSrbija                                                   GeoloskiZavodSlovenija
 

Geologycal Survey of Albania                                                       Geologycal Survey of Croatia            

GeoloskiZavodAlbanija                                                   GeoloskiZavodHrvatska
 


USEFULL LINKS
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Invest in Mcedonia
PRIVACY POLICY
©